Ukončenie výcviku príslušníkov OS SR vysielaných do štruktúr NATO/EÚ


Ukončenie výcviku príslušníkov OS SR vysielaných do štruktúr NATO/EÚ
Dňa 7.10.2016 bol v priestoroch Výcvikovej jednotky vojenských misií (ďalej len VJVM) Práporu výcviku Martin ukončený výcvik príslušníkov Ozbrojených síl SR do štruktúr NATO/EÚ.
Dva týždne národného výcviku v dňoch 26.9.-7.10.2016 slúžili na prípravu personál, ktorý bude plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky v štruktúrach NATO/EÚ, konkrétne v Belgicku a Holandsku, kde môžu byť kedykoľvek v prípade potreby nasadení do  operácií medzinárodného krízového manažmentu.
                Národný výcvik bol zameraný na dôkladnú teoretickú prípravu, kde cvičiaci počas jednotlivých prednášok získali dôležité informácie z priestoru operácie, mali možnosť lepšie porozumieť historickému vývoju konfliktu, ako aj kultúrnym odlišnostiam danej krajiny.  Časť výcviku bola zameraná na pravidlá nasadenia, eskaláciu sily a protipovstalecké opatrenia používané vo vojenských operáciách, ochranu civilného obyvateľstva a reagovanie na rôzne druhy incidentov spolu s indikátormi improvizačných výbušných systémov. Autentickosť plnenia operačných úloh a činnosť Centra výnimočnosti NATO pre oblasť velenia a riadenia bola cvičiacim podaná prostredníctvom majora Jaroslava Didika, ktorý pôsobil  v štruktúrach NATO/EÚ v Holandsku.
                Praktická časť výcviku bola zameraná na nácviky a kulminovala dvoma celodennými praktickými zamestnaniami, počas ktorých  cvičiaci ukázali svoju vysokú pripravenosť nielen po jazykovej stránke, nakoľko obidve cvičenia boli vykonané v anglickom jazyku, ale aj uplatnenie vedomostí, ktoré nadobudli počas teoretickej časti výcviku.
                Na záver výcviku boli nadobudnuté vedomosti cvičiacich preverené formou záverečného testu, ktorého výsledky potvrdili vysoké nasadenie a snahu cvičiacich. Po jeho úspešnom absolvovaní všetkými príslušníkmi a vyhodnotení riadiacim výcviku nasledovalo odovzdanie certifikátov, ktoré odovzdával zástupca veliteľa VJVM major Pavol Chlebko.
 

Ukončenie výcviku príslušníkov OS SR vysielaných do štruktúr NATO/EÚUkončenie výcviku príslušníkov OS SR vysielaných do štruktúr NATO/EÚ

Autor: VJVM , Foto: VJVM - Dátum: 10.10.2016
Čítanosť: 1343
Verzia pre tlač

Skočiť na menu